top of page
Under oppbygging...

Frølichsbyen, 12 hus bygget av ubrente leiremurstein midt i Oslo

Skolebygg bygget av halmballer midt i Paris

bottom of page