top of page
Screen Shot 2023-07-19 at 21.43.31.png

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Om oss

Hvor kan man kjøpe pressede jordstein, isolering eller halmelementer? Hvem kan hjelpe med naturlig ventilasjon og hvor kan man se et halmhus?
Med et medlemsskap støtter du vår arbeide med å holde en norsk database tilgjengelig for alle, likesom du kan kontakte oss pr. telefon eller mail og få ytterligere opplysninger.

NJHs nettverk 

NJH er et nettverk av mange aktører, produsenter og leverandører, selvbyggere, håndverkere, rådgivere og formidlere. En broket skare som tilsammen besitter en skatt av viten og erfaring. Som medlem av NJH får du direkte kontakt til NJHs andre medlemmer, via vårt medlemsforum på facebook, lokalgrupper og felles aktiviteter.

Markedsføring gjennom NJH
Som virksomhetsmedlem blir du automatisk inkludert i NJHs katalog, som er offentlig tilgjengelig på NJHs hjemmeside. Pris kommer etter årsmøte 17.September.

 

NJHs årsmøte
Som medlem av NJH kan du delta som stemmeberettighet i årsmøtet, hvor du kan treffe andre med samme interesser, utveksle erfaringer, debattere og i fellesskap avholde et stort offentlig byggemarked.

 

Derfor skal du være medlem:
NJH er hverken mer eller mindre enn det medlemmene skaper. Vær med å utvikle et forum for ultra lavkarbonbygg i Norge, meld deg inn og bidra med din interesse. Du trenger ikke å ha erfaring med bygg, alle bidrag er verdifulle og velkomne.

Bli medlem

Medlemskontingent: 250kr/år

Kontonummer: 1254 05 19917

Organisasjonsnummer: 983 044 344

norskjordhalm@gmail.com

Kontakt:

Styreleder +47 48044726

Katarina Kierulf

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page