top of page

LEIRJORD
 

DSCN0262.JPG

Hva er leire og jord?

Leire: Er de minste mineral partiklene i jorden (Smalere enn 0.002mm)  som binder jorden sammen 

 

Jord (uorganisk) : underjord som finnes rett under det øverste humuslaget med organisk jord. Det er en blanding av grus, sand, silt og leire i et bredt spekter av sammensetninger. Knapt noen to typer jord er identiske.

Untitled 25.jpg

Denne siden gir en kort oversikt over ubrente minerale materialer innen bygg. For mer detaljert data over sertifiserte byggeprodukter klikk her.

Untitled 24.jpg
IMG_1247.JPG
Hvorfor bruke ubrent leire i bygg?
 • Klima-vennlig

  • Gjenbrukbar

  • Kjemisk uforandret / ikke brent

  • Uten toksiner

  • Lokalt tilgjengelig

 

 • Helse-vennlig og økt bo-kvalitet

  • Regulerer humiditet

  • Uten toksiner

  • Lyd isolerende

  • Termisk masse

  • Brannsikker

Bygge-teknikker:

IMG_0787.jpeg
Prefabrikasjon av leire produkter

Mange steder i Europa har de startet med prefabrikasjon av leireprodukter. På bildet kan dere se CEB (Compressed Earth Bricks), komprimerte utrente leiremurstein, som er prefabrikert av Cycle-Terre i Paris ut av avfallsjord fra den nye Metrolinje. De produserer også leireplater, ferdig blanding for stampet jord og leirepuss. Lignende produksjon har de i Brussels og dukker opp i flere land i Europa.

Adobe

Adobe er ubrente leiremurstein. Adobe er den eldste byggekloss som har blitt brukt historisk i de fleste land, også her i Norge.

Uten å brenne de, beholdes de gode egenskapene av leiren av å regulere fuktighet eller mulighet å gjenbruke uendelig bare med å tilføre vann.

foto - Kuidas Works

stampet jord.jpeg

Stampet jord

Stampet jord er en teknikk hvor det stampes max.15cm av gangen i en forskaling, som blir komprimert til halvparten. Blandingen er lett fuktet med store prosent av sand, grus og steiner.

Det er viktig at blandingen er lik og jevnt for hele mengden brukt til veggen.

Der er flere steder i europa hvor de prefabrikerer elementer eller en ferdig blandet miks til stamping.

Leirepuss

Leirepuss kan påføres på mange type underlag. Der finnes grov-puss og fin-puss som kan ha mange forskjellige strukturer eller farger med å tilføre pigment.

0136786E-4F97-4794-B018-EED8B09575C9_edited.jpg

Jordgulv

Jordgulv kan lages på mange ulike måter. Der er en våt teknikk også en tørr teknikk som er stampet. Det er ofte en blanding av leire, grus og sand. I den våte teknikken er det også mulig å tilføre gulvvarmen.

Overflate er ofte behandlet med linolje og voks for en overflate som kan vaskes.

Lett leire

Lett-leire er en teknikk hvor leire er brukt minimalt, som bindemiddel mellom naturfibre, oftest brukt halm. Når halm blir dekket av ganske våt leire, så lett-stampes  den i en forskaling. Denne teknikken kan både brukes til interiør vegger, etterisolering av eksisterende hus, eller eksteriør vegger. Den kan lett tilpasses ulik vegg-tykkelsen og konstruksjon. Leire av segselv er ikke isolerende, så denne teknikk er den teknikk som er egnett til isolasjon, hvor leire fungerer som binding og brannsikker lag utpå fibrer.

Lett-leire.JPG

Leireplater

Leireplater kan skrues til en konstruksjon og sparer mye arbeid med å erstatte grovpuss som er underlag til finpuss. 

foto - Saviukumaja

Kubbehus

Kubbehus er en teknikk som var mye brukt i Norge. Det er ved-kubber murt opp med leiremørtel. Der var flere fjøs bygget med denne teknikker men også hus f.eks. I Frederikstad…

foto - Erika Henriksen

bottom of page